Služby

Vedení účetnictví

Zajištění správy nemovitostí

Vedení daňové evidence

Zpracování personální a mzdové agendy

Účetní a daňové poradenství